Aktualności

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwaną dalej „dopłatą do czynszu”.

            Dodatek mieszkaniowy z „dopłatą do czynszu” może zostać przyznany wyłącznie najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych, spełniającym warunki do przyznania dodatku mieszkaniowego wynikającego z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
Wysokość dodatku mieszkaniowego z „dopłatą do czynszu” stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł., przy wyliczeniu, iż „dopłata do czynszu” stanowi różnicę między 75% czynszu najemcy a wysokością „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku, gdy:

  • Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r. oraz
  • Ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz
  • Ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

            Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje na okres 6 miesięcy.

Wnioski można składać nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Do wniosku o dodatek z „dopłatą do czynszu”, poza dokumentami, wymaganymi przy składaniu „zwykłego” wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, dołącza się:

  • Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z klauzulą następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
  • Oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, iż najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz nie przysługiwał mu wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. Oświadczenie należy złożyć z klauzulą następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
  • Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu na dzień 14 marca 2020r. opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, np. umowa najmu.

Rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu „Srebrna Sieć II”

 nagłówek_ssII.png

 

 

Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk rozpoczyna rekrutację uczestników do projektu „Srebrna Sieć II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk tym samym pragnie zachęcić mieszkańców Gminy Słupsk w wieku powyżej 60 lat, osoby niesamodzielne lub wymagające wsparcia  w codziennym funkcjonowaniu oraz opiekunów fizycznych do zapoznania się z ofertą projektu na stronie www.srebrnasiec.pl

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Dominiką Sokołowską - pracownikiem Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk, nr tel. 887 780 680.

Do kontaktu zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:30.

 

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udziału w projekcie zamieszczone są w załączonym poniżej regulaminie.

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz zgłoszeniowy dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.pdf)Formularz zgłoszeniowy dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.pdf[formularz zgłoszeniowy - opiekun]446 kB
Pobierz plik (Formularz zgłoszeniowy dla osób w wieku powyżej 60 lat.pdf)Formularz zgłoszeniowy dla osób w wieku powyżej 60 lat.pdf[formularz zgłoszeniowy - pow.60]457 kB
Pobierz plik (informacja dla kandydatów.pdf)informacja dla kandydatów.pdf[informacja dla kandydatów]198 kB
Pobierz plik (regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie Srebrna Sieć II.pdf)regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie Srebrna Sieć II.pdf[regulamin rekrutacji]622 kB

Szczepienia dla seniorów

Masz powyżej 80 lat? Zarejestruj się na termin szczepienia przeciw COVID-19 już 15 stycznia!

Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.

25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Rejestracja na szczepienia dla osób powyżej 80 roku życia

 

Harmonogram rejestracji

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

  • od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
  • od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r. O starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco.

 

więcej informacji można uzyskać na stronie gov.pl

 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

 

 

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Słupsk i masz problem z dotarciem do punktu szczepień CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY SŁUPSK pomoże Ci.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem  tel 59 8428402

Allegro dla seniorów

20201223 ABC allegro 800x1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej rozpoczyna współpracę z Allegro, w ramach
której uruchomiona została bezpłatna infolinia dla seniorów. Jej celem jest pomoc w
zakupach online na najpopularniejszej platformie zakupowej w Polsce.
 
Wiecej informacji w załączniku

 

Wesołych Świąt

1Świąt wypełnionych radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek,

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,

pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia

Życzy wszystkim Mieszkańcom i Klientom 

Kierownik GOPS w Słupsku z Pracownikami

Ośrodek nieczynny

Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku

z dnia 08.12.2020 r. nr 11/2020

dzień 24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy,

w związku z czym ośrodek

będzie nieczynny.

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2021

 Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 roku.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe SUO dla osób z zaburzeniami psychicznymi.pdf)Zapytanie ofertowe[ ]2524 kB

Zapytanie ofertowe - rehabilitacja domowa

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku z siedzibą przy ul. Obrońców Wybrzeża 2, działając na podstawie  art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz.1579)

 

ZAPRASZA 

 

do złożenia oferty cenowej, dotyczącej projektu pn.: „Srebrna Sieć”

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych- rehabilitacja domowa zgodnie z diagnozą lokalną w oparciu o Indywidualne Ścieżki Reintegracji Uczestników projektu „Srebrna Sieć” w Gminie Słupsk.

 

Szczegóły w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe 2020.pdf)Zapytanie ofertowe 2020.pdf[ ]270 kB

ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO DO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

UWAGA!


Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 w wysokości do 220% kryterium

dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

 

Do pomocy uprawnia dochód:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej- 1.542,20 zł
- w przypadku osoby w rodzinie- 1.161,60 zł

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że świadczeniobiorcom, którzy wyrazili zgodę na potrącenia z tyt. opłat za obiady w wysokości 20,00 zł miesięcznie z przyznanego świadczenia wychowawczego 500+, w listopadzie 2020 r. potrącenia zostaną dokonane bez zmian.

Jednocześnie informujemy, że powstała nadpłata z tytułu odpłatności za obiady zostanie przeniesiona na kolejne miesiące, a okres potrąceń ulegnie skróceniu.

 

Dane kontaktowe

adres:
ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 842 84 02

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek: 7.00 - 16.30
wtorek: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 13.30
kasa czynna:
poniedziałek: 10.00 - 15.30
wtorek-czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 12:30

Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.