SZKOLENIA

wybór partnera

OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA

Zawiadamiamy, że  w wyniku otwartego naboru partnera do realizacji projektu w ramach konkursu nr 02/POKL/7.2.1/2014 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” do roli Partnera wybrano:

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” Wandzin

 Do zakresu zadań Partnera będzie należało:

  1. pomoc przy pisaniu wniosku
  2. pomoc przy rekrutacji uczestników projektu
  3. organizacja warsztatów psychologiczno - społecznych
  4. współudział przy realizacji szkoleń zawodowych i staży

świadomy rodzic

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zajęcia w ramach Programu

„Świadomy Rodzic – szczęśliwe Dziecko”,

które odbędą się 01 marca 2014 roku (sobota) o godzinie 10 00,

w Szkole Podstawowej im. Leopolda Staffa we Włynkówku.

 

            Tym razem zapraszamy na spotkanie z doświadczonym terapeutą uzależnień.

Celem spotkania będzie:

  • zapoznanie rodziców i opiekunów z rodzajami uzależnień,
  • dostarczenie informacji dotyczących uzależnienia od alkoholu i innych substancjach uzależniających,
  • zapoznanie z czynnikami, które mają wpływ na popadanie w nałóg,
  • przedstawienie negatywnych skutków oddziaływania uzależnień na organizm człowieka z punktu widzenia medycyny, prawa, społeczeństwa, rodziny, względów ekonomicznych,
  • nauczenie w jaki sposób odmawiać i mówić „NIE” narkotykom, nikotynie i alkoholowi,
  • zapoznanie ze sposobami postępowania z osobami uzależnionymi.

W razie potrzeby terapeuta udzieli odpowiedzi na wszelkie nurtujące Państwa pytania.

schematom stop

PCPR

Zakończenie projektu

 Dobiegł końca kolejny projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku. Program aktywizacji społeczno- zawodowej mieszkańców Gminy Słupsk- NOWE PERSPEKTYWY w roku 2013 objął swoim zakresem działań 20 osób.

WP 001784Beneficjenci w ramach działań przewidzianych w projekcie mieli możliwość podjęcia nauki na kursach zawodowych w dowolnie przez siebie wybranych kierunkach. Ponadto 10 osób ukończyło kurs prawa jazdy kategorii B.zdjęcia z kursu 507 9 2013 011

Po raz pierwszy od wielu lat 4 beneficjenci zdobyli uprawnienia do kierowania pojazdami jeszcze w trakcie trwania projektu. Wszyscy uczestnicy objęci byli wsparciem psychologa podczas warsztatów psychologicznych, a także zdobyli wiedzę z zakresu prawa pracy oraz poruszania się po rynku pracy.P9050134

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskiwał od roku 2008. W tym czasie udało się przeszkolić 85 osób, z których część po projekcie podjęła zatrudnienie i pracuje do dziś.

PA100470

świadomy rodzic

Drodzy Rodzice!

            Serdecznie zapraszamy na kolejne zajęcia w ramach Programu

„Świadomy Rodzic – szczęśliwe Dziecko”,

które odbędą się 30 listopada 2013 roku (sobota) o godzinie 10.00,

w Szkole Podstawowej im. Leopolda Staffa we Włynkówku.

 

            Tym razem zakaszemy rękawy i nauczymy się piec i zdobić ciasteczka.

To bardzo przydatna umiejętność – szczególnie przed nadchodzącymi Świętami.   

         Zapraszamy Rodziców ze swoimi Pociechami – wspólnie spędzimy kreatywnie czas :))

 

Ilość miejsc ograniczona – prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu: 501 71 07 62

 

 cisteczko

Dane kontaktowe

adres:
ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 842 84 02

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek: 7.00 - 16.30
wtorek: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 13.30
kasa czynna:
poniedziałek: 10.00 - 15.30
wtorek-czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 12:30

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.