Świadczenie wychowawcze 500+

500+ na okres 2019/2021

logo 500 małeUstalenie prawa do świadczeń wychowawczych na okres 2019/2021

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) można składać w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r.

od 1 sierpnia 2019 r. będą przyjmowane wnioski w formie papierowej  na nowy okres świadczeniowy, który będzie obowiązywał od 01 października 2019 r.

 

Wnioski można również składać w formie elektronicznej przy wykorzystaniu platform ZUS, ePUAP, Emp@tia i bankowości elektronicznej.

 

Najważniejsze informacje o programie "Rodzina 500+"  można zobaczyć tutaj

 

Wniosek na nowy okres zasiłkowy można pobrać ze strony  https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1.pdf/6c9e6696-9850-cc09-f2d1-7a0a3b69b5b5

Informator Rodzina 500+

logo 500

 

 

Najważniejsze informacje o programie "Rodzina 500+" 

 

zawarte są w informatorze  który można pobrać tutaj

500+ akty prawne

  1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz.U. z 2016 r., poz. 195, z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. z 2016r. poz. 214),
  3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2016 r. poz. 212).

Komu przysługuje

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
W przypadku marnotrawienia wypłacanego świadczenia wychowawczego lub jego wydatkowania niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

500 +

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku zwraca się z prośbą do mieszkańców, którzy ubiegać się będą o świadczenie wychowawcze o zakładanie kont bankowych, na które mogłyby być przekazywane świadczenia (nie dotyczy osób, które już posiadają konta bankowe).

 

Z uwagi na spodziewaną dużą liczbę wnioskodawców, odbieranie świadczeń w kasie tut. Ośrodka będzie wiązało się z długim oczekiwaniem w kolejkach. Posiadanie konta bankowego znacznie przyśpieszy wypłatę świadczeń.

 

 

Serdecznie dziękujemy za zrozumienie!

Dane kontaktowe

adres:
ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 842 84 02

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek: 7.00 - 16.30
wtorek: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 13.30
kasa czynna:
poniedziałek: 10.00 - 15.30
wtorek-czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 12:30

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.